Semua
Zakat
Tokoh
Tajwid
Tadabbur
Reminder
Qurban
Podcast
Pelatihan
Kurma
Kisah
Info
Ilmu Tajwid
Fiqih
Event
Doa
Buku
Aqiqah

40 POKOK AGAMA

3 tahun yang lalu
2543 views

Dalam kitab ini Imam Al Ghazali menyatakan bahwa kunci kebahagiaan adalah ittiba' pada sunnah, apakah sunnah ibadah ataupun sunnah adat. Semua gerak Rasulullah tidak ada yang sia-sia, di balik setiap gerak terkandung hikmah, rahasia dan cahaya, walaupun hal ini tersembunyi dari jangkauan indera manusia.

Kitab ini merupakan ensiklopedia ilmiah syar'iyah ringkas, terbagi dalam 4 Bab yang masing-masing memiliki 10 Pokok dan penjelasannya. Bagian pertama mengenai ilmu pengetahuan dan kesepuluh pokoknya. Bagian kedua mengenai amal-amal lahiriah. Bagian ketiga mengenai akhlak tercela yang jiwa harus disucikan darinya dan bagian terakhir mengenai akhlak terpuji yang jiwa harus dihias dengannya.

Buku yang sangat layak dipelajari, terutama bagi kita yang ingin mengenal masalah pokok-pokok agama. Dipaparkan secara gamblang, ringkas, jelas dan mudah dipahami. Layak menjadi koleksi literatur Islam keluarga Muslim.

Hard Cover | Ukuran 16,5 x 24,5 cm | 434 halaman | Berat 700 gram

Harga Rp. 110.000,-

Beramal jariyah dengan membagikan artikel ini

Artikel Terkait

TAFSIR JALALAIN

3 tahun yang lalu
2576 views

MEMAHAMI SAINS MODERN

3 tahun yang lalu
2041 views

KARAKTERISTIK WANITA MUSLIMAH

3 tahun yang lalu
1341 views

Seri Tadabbur Bacaan Sholat dan Zikir

3 tahun yang lalu
2738 views